Vasemmistoliiton puheessa faktaa on vain pelonlietsonta

Jukka Saari kirjoitti uhkakuivista ja miinoista, joihin meidänkin olisi mukaansa pakko astua ja että valinnanvapauden toteutuessa Suomi olisi nahkaniittinomadien ylläpitämän anarkian vallassa.

Uskomatonta höynää ja äänestäjän aliarviointia.

Faktat  Ruotsin terveydenhuollon keskittymisestä johtuen niin sanotun valinnanvapauden vaikutuksesta ovat kovia: yritykset sijoittavat terveysasemat  vauraille alueille, missä on maksukykyisimmät asiakkaat. Kysymys on yritysten valinnanvapaudesta hakea ne voitot, joita oikeiston mielestä ei saa taivastella. Köyhemmät kulkevat omalta asuinalueeltaan bussilla, kerroin vaalikarnevaalissa. Kovaa, kun tiedetään, miten huonosti edes meidän Akaan sisällä joukkoliikenne toimii ilman yhteiskunnan tukea.”

Valinnanvapaus, mikäli se kattaa vain perusterveydenhuollon (ja lisäksi vaikka fysioterapian sekä psykiatriset palvelut), se mahdollistaa pienten alueellisten toimijoiden synnyn.

Lisäksi, mikä estää asiakasta valitsemasta julkista toimijaa, mikäli tältä saa parempaa palvelua ja/tai on lähempänä?

Vapaussanan väärinkäyttö
Olemme vapaa maa, jossa varakkaat saavat nytkin hyvää terveydenhuoltoa. Saa köyhäkin, mutta kovemmilla omavastuilla kuin Euroopassa yleisesti – tämäkin fakta, jonka voi tarkistaa. Tiedän esimerkiksi Pohjola-konsernin strategiasta perustaa ennakoivasti yksityissairaaloita, että tiedetään valinnanvapauden johtavan siihen, että ihmiset maksavat entistä enemmän terveydesta. Konserni sanoo sen itse, koska myy maksukykyisille vapaaehtoisia terveysvakuutuksia. Vapaus on tässä vain hieno sana.”

Olisi suotavaa, että mikäli tarkoitus on lisätä informaatiota, moiset löyhän viittauksen alla olevat faktat maltettaisiin liittää paatoksen oheen.

Pohjola” myy terveysvakuutuksia, jotka mahdollistavat nopean lääkäriinpääsyn pienellä, siis veronkeruuseen verrattuna pienellä, lisäkustannuksella. Julkisessa terveydenhuollossa on jatkuva ongelma siitä, että erikoissairaanhoitoon pääsyä vetkutetaan ja vaivoista tulee kroonisia ja halvimmillaankin kalliita. Ja tavallista lääkäriinpääsyäkin pitää odottaa pahimmillaan viikkoja. Jos huono palvelun saatavuus on pääasia, suoritettuna kustannuksella millä hyvänsä, nykymalli on enemmän kuin parempi. Ehkä paikoin jopa paras.

”Sairastaminen kallista ja kallistuu sotessa
Osa meistä tietää omasta kokemuksesta nykyisen kalleuden, joka vie pahimmillaan toimeentuloluukulle. Sotelta halutaan säästöä yhteiskunnan terveysmenoihin. Jopa talousnobelistimme Holmsröm korosti juhlapuheessaan, että suomalainen julkinen terveydenhuolto on tehokasta laadultaan ja kustannuksiltaan toisin kuin väitetään. Yksityinen voi kyetä samaan, mutta tarvitsee ne voitot. Yhtesvaikutus soten säästötavoitteen kanssa on asiakkaan maksuosuuden nousu.”

Lääkekulut vie mieron tielle. Siksi nykyinen apteekkijärjestelmä tulee purkaa sääntelystä pätevyysvaatimuksia lukuunottamatta.
Suomalainen terveydenhuolto loitaa akuuteissa tilanteissa. Kroonisiin, ja sellaiseksi äityneisiin, vaivoihin vastauskyky sen sijaan on puutteellinen. Mikäli joku pystyy tuosta ympäristöstä kiskomaan merkittävää voittoa, suotakoon se hänelle ja ottakoon julkinen palvelu opiksi kehittäessään omia palveluitaan.
Itse uskon, että julkisella palvelulla, jollaista on mahdollista myös tuottaa markkinaehtoisesti, on aina suurempi potentiaali olla kustannustehokkaampi. Asia on monitahoinen ja ensimmäinen asiaan vaikuttava tekijä lienee työehtosopimukset ja niiden yleissitovuus. Kustannuskilpailu saattaa siis olla pakotetun työmarkkinapolitiikan takia mahdotonta. Voisiko tälle tehdä jotain?

Avoimuus ja demokratia vähenevät
Jo nykyinen yhteistyö julkisen, kunnallisten yhtiöiden ja yksityisen välillä osoittaa tiedonsaannin heikkenevän, kun sitä ei saada yhtiöistä ulos. Julkinen valmistelu on avointa. Siitä on hyvät tiedonsaantioikeudet demokratian takaamiseksi. Näitä on jo uhrattu. Jopa Aamulehti, joka ei ole vasemmistolainen, kertoi, että sotekiinteistöyhtiöiden huippupalkkaiset johtajat on valittu ilman julkista hakua! Palkat on arvioitu uutisessa, kun niitä ei kerrota. Yhtiöillä on liikesalaisuus. Taas tasa-arvoisessa maassa toiset ovat arvokkaampia kuin toiset.”

On nähty pelkästään Akaassa kuinka avointa julkinen valmistelu on. Har Har Har!

Puolueellemme avoimuus on tärkeä asia ja siksi julkista rahaa nauttivat yksityiset/yhtiöitetyt tahot tulisi alistaa samoihin avoimuusvaatimuksiin kuin julkistaloudessakin on.
Sote -kiinteistöyhtiössä tapahtuneet, väliaikaisen toimitusjohtajan tekemät, nimitykset ovat klassista kabinettisuhmurointia ja häpeällinen tapa toimia. Ongelma on poliittisen korruption muoto, jossa hyvä veli saa ja herrahissi kuljettaa.
Muuten tuon relevanssi itse asiaan on mitätön.

Toiveajattelun huippu oli se, että halutaan himona kilpailuttaa, mutta sulkea kansainväliset veroparatiiseihin voitot vievät yritykset pois. Tämä on faktojen ulkopuolelta haavamaailmasta. Kapitalismin työkalut eivät ole käytettävissä puoliksi. Tämä vaalikarnevaalissa esitetty toive tuli puolueelta, joka kertoo olevansa vasemmisto-oikeisto -akselin ulkopuolelta – ilmeisesti myös kilpailutusosaamisen ulkopuolelta.”

Kannattaa muuten pyrkiä pois sieltä vasemmisto-oikeisto -akselilta. Itselläni on matka vielä kesken, mutta tähän mennessä on ollut helpottavaa, koska ei tarvitse matkata köyhien reppuselissä ja riistetyn kapitalistin verellä voivotellen kohti vaaleja. Kannattaa muuten myös lukea uutisia, niiin voidaan huomata, että yhteisöllinen paine on muuttanut ao. tahojen toimintaa. Kannattaa myös huomata, että tekevät tulosta. Mistä tulos syntyy? No todellisen kustannuksen ja tehottomuuden sekä työmarkkinaeroavaisuuksien luomien liikakustannusten erotuksesta.
Mitä kapitalismiin tulee. Mietitään kansankapitalismia. Se olisi sitä jotakin. Mutta kaltaisenne ovat tehneet omistamisesta epäseksikästä leimaamalla yrittäjät riistäjiksi. Ei kai siinä kukaan mitään yhteisöllistä yritystä halua omistaa tai auttaa eteenpäin. Rahaa on kuin roskaa, mutta kiitos verotuksen ja asenteiden, se on kuin roskaa.

”Varma Vasemmisto haluaa niin vahvan Akaan, joka pystyy tekemään palvelut julkisesti. Oikeisto vinkukoon omia vaihtoehtoisia toivefaktojaan meitä vastaan, jos eivät jaksa opiskella oman systeeminsä totuuksia. ValtakunnallisestiVasemmisto vaatii soteyrityksille voitto- ja veroparatiisirajoituksia, koska tunnemme kapitalismin: rajoituksia pitää ja voidaan säätää, jos vaatijoita on tarpeeksi.”

Teidän systeemien totuuksilla yritykset ja nettoveronmaksajat kaikkoavat. Tämä ei kuitenkaan liene teikäläisille mikään katastrofi, koska rahaa saa useammasta automaatista pelkästään Akaan alueella.

Jälkimmäiseen uhoon vastasin jo tuossa yllä.

Muuten olen sitä mieltä, että sote on keskeneräinen raakile ja pakotettuine valinnanvapauteen liittyvine rajoituksineen jonkinlainen hillonkuorintakone. Toki jälkimmäisen voi julkinen toimija halutessaan estää toimimalla ketterästi. Silloin ei jää markkinakermaa kuorittavaksi.

Kannattaa myös tutustua Amos Aholan kirjoitukseen, minkä itse voin helposti allekirjoittaa.

Kommentointi on suljettu.