”Tuhlaa ne äkkiä, muuten ei saada yhtä paljoa!”

Helsingin Sanomat kirjoitti kuntien budjettisyistä johtuvaan verovarojen törsäämiseen. Sanomattakin on selvää, että se on haitallista ja kuvastanee myös organisaation kykyä/ammattitaitoa ja lopulta moraaliakin.

En ole nähnyt akaalaisia ostolaskuja, enkä siten voi sanoa, että tällainen koskettaisi myös akaalaista päätöksentekoa – käsittelenkin asiaa yleisemmin.

Kirjoituksessa mainitaan rullaavasta budjetista, jossa hetkellisen budjettiylijäämän voi käyttää mahdollisen pidemmän ajanvälin jälkeisen alijäämän kattamiseen. Artikkelin mukaan lainsäädäntömme ei kuitenkaan tätä mahdollista, mikä tietysti vähentää joustomahdollisuuksia ja saattaa joitain motivoida toimimaan väärin ja/tai toimimaan vääräaikaisesti. Tässä voi olla myös kytkös aiemman kirjoitukseni aiheeseen, missä käsittelin tehtyä tutkimusta kuntatyöntekijöiden vaikutuksesta julkiseen kulutukseen liittyen.

Itselle syntyi artikkelia lukiessani sellainen mielikuva, että, lukuunottamatta kerran vuodessa laskutettavia koko vuoden asioita, rahankäyttäjät eivät kaikilta osin olisi täysin tietoisia tilanteestaan ja siten myös organisaation toimintakykyyn ja ammattiosaamiseenkin liittyvä asia: ei välttämättä ole reaaliaikaista tietoa käytettävissä missä mennään – kuinka paljon on käytetty ja kuinka paljon olisi käytettävissä. Tai tieto on, mutta sen saaminen edellyttää ’mielipuolisia stuntteja ja yliluonnollisia suoritteita’ ja jää siten tavoittelematta johtaen ei niin hyvään lopputulemaan.

Rullaavan budjetin tavoittelun (lakimuutos)  sijaan voisi käyttää sellaista tapaa, että mikäli jostain budjettimomentista jää varoja käyttämättä, ne käytettäisiin ensisijaisesti velanmaksuun mikäli velkoja on.
KUITENKIN säilyttäen budjetin suuruus ennallaan, jolloin pakkotuhlaamiselle ei synny minkäänlaista perustetta. Tuolloin budjetin suhteen olisi liikkumavaraa, mutta hätäiselle kassalippaan räjäyttämiselle ei olisi tarvetta.
Mikäli suotuisaa tilannetta jatkuu riittävän pitkään, se voisi heijastella veroäyriinkin. Kuntalaiselle mukavalla tavalla siis.

Säästetään ilman leikkauksia.

Kommentointi on suljettu.